Životní prostředí

Zdravá a harmonická krajina působí příjemně na lidský zrak i duši a láká lidi, aby se v ní usadili.

Lidé a krajina se musí přizpůsobovat měnícímu se klimatu. V našich podmínkách jde hlavně o dlouhotrvající sucha a bleskové záplavy.

Kvalitní půda a zdravé lesy jsou jedinou dlouhodobou jistotou, kterou můžeme předat budoucím generacím.

Města obklopují kolonie rodinných domů, které odřezávají obyvatele vnitřních měst od volné krajiny a zároveň zvyšují automobilovou dopravu.

Megalomanských projektů s vojenským prostorem Ralsko bylo dost - jeho opuštěnost lze využít snadno a přirozeně.

Systém hospodaření s odpady v kraji chceme nastavit tak, aby se zvyšoval podíl i počet druhů recyklovaného odpadu.