Zdravotnictví a životní styl

Naším cílem je efektivní krajský zdravotnický systém založený na dostupnosti praktických lékařů, stomatologů a dalších zdravotníků.

Nemocnice chceme ve veřejném vlastnictví. Vytvoříme podmínky pro modernizaci a rozvoj obou krajských nemocnic.

Úkolem vedení kraje je zajistit záchranné službě kvalitní zázemí a vybavení – včetně heliportu pro noční přistávání.

Je důležité, jak přicházíme na svět. Podporujeme právo ženy rozhodnout se pro způsob porodu, vznik porodních domů i práci porodních asistentek.

Zdraví nezačíná v nemocnicích. Podpora zdravého životního stylu je pro nás důvodem, proč se starat o kvalitu jídla ve školách.