Zdravotnictví a životní styl
Zdravý životní styl, zdravé děti a krajská olympiáda

Zdraví nezačíná v nemocnicích. Podpora zdravého životního stylu je pro nás důvodem, proč místo vrcholového sportu financovat raději sportovní kluby a akce pro mládež a neorganizovanou veřejnost, proč se starat o kvalitu jídla ve školách, proč vždy upřednostnit kvalitu prostředí, ve kterém žijeme, před okamžitými zisky.

Současná situace a hlavní problémy

  • 80% zdraví závisí na prevenci, ale 90% financí jde na řešení následků nedostatečné péče o zdraví ještě před nástupem problémů. Stále více financí je vynakládáno na řešení problémů, spojených s tzv. civilizačními chorobami.

  • Dlouhodobě se v ČR zhoršují fyzické schopnosti dětí a mládeže. Děti tloustnou, nepohybují se, jejich sportovní výkonnost klesá.

  • Velká část chorob má svůj původ v psychické rovině, navíc v současné civilizaci přibývá osob s psychickými problémy. Zatímco léčba fyzických onemocnění jde rychle kupředu, tato oblast je stále podceňována.

Jak to chceme změnit?

  • Ve středních školách, které zřizuje kraj, podpoříme vznik povinně volitelných předmětů zaměřených na sportovní aktivity.

  • Budeme motivovat ředitele našich středních škol, aby ve svých stravovacích zařízeních vyžadovali přípravu zdravějších pokrmů. Zabráníme tomu, aby v našich školách byly umísťovány automaty na sladkosti, či nezdravé přeslazené nápoje.

  • Podporu sportu zaměříme především na kluby pracující s mládeží a rozšíříme jí i na další spolky, které pro děti organizují akce v přírodě, na čerstvém vzduchu.

  • Jako hlavní symbol snahy kraje o zlepšení zdravotního stavu dětí zorganizujeme pro děti a mládež krajskou olympiádu. Taková akce pomůže v kraji zpropagovat myšlenku zdravého životního stylu a nutnosti pohybu nejen u dětí a mládeže.

  • Podpoříme rozvoj sítě zařízení zkvalitňujících služby pro pacienty s psychickými a psychosomatickými chorobami.