Zdravotnictví a životní styl
Stabilní zdravotní péče s dostatkem kvalitního personálu

Naším cílem je efektivní krajský zdravotnický systém založený na dostupnosti praktických lékařů, stomatologů a dalších zdravotníků, na krajské nemocnici poskytující špičkovou moderní péči, na síti páteřních nemocnic a navazujících nemocnic, léčeben a rozvinutých preventivních programů.

Současná situace a hlavní problémy

  • Zdravotnictví v celé republice se potýká s problémem nedostatku zdravotního personálu, a to lékařů i sester. Zdaleka nejde jen o problém mezd. Mladí lékaři utíkají do Německa především kvůli lepšímu systému vzdělávání a získávání atestací. Zatímco na západě se s nimi pracuje jako s plnohodnotnými členy týmu, v ČR jsou často šikanováni, zatěžováni neúměrným počtem přesčasů, při získávání atestací jsou jim kladeny zbytečné překážky.

  • Nemocnice v Libereckém kraji mají roztříštěnou majetkovou strukturu, která ztěžuje koordinovaný rozvoj zdravotní péče. Menší nemocnice se také hůře potýkají s nedostatkem lékařů, přicházejí o obory a dostávají se do existenčních problémů. Problémem je vstup soukromých subjektů, které nemají jako primární cíl zajištění komplexní zdravotní péče, ale především vytváření zisku (případ nemocnice Frýdlant).

Jak to chceme změnit?

  • Z pozice hlavního akcionáře budeme management Krajské nemocnice Liberec vést k tomu, aby zavedl vstřícný, spravedlivý a dostatečně motivující systém vzdělávání mladých mediků. Tímto si vychováme dostatek doktorů se vztahem k regionu, kteří nebudou mít potřebu utíkat do zahraničí.

  • Obdobný režim zavedeme v krajských nemocnicích i v případě zdravotních sester. Zahraničním mzdám nikdy nemůžeme  konkurovat, nicméně kvalitní personál můžeme do našeho kraje nalákat vstřícnou vzdělávací a personální strategií.

  • Vnímáme kraj jako garanta zdravotní péče a společně s tím i jeho zodpovědnost za zajištění stability nemocnic na území kraje. Proto jsme v případě problémů menších nemocnic připraveni nabídnout zapojení do krajského systému zdravotnictví a hledání společného řešení, nejlepšího pro pacienty.