Zdravotnictví a životní styl
Řízení krajských nemocnic

Nemocnice chceme ve veřejném vlastnictví. Vytvoříme podmínky pro modernizaci a rozvoj Krajské nemocnice Liberec, aby mohla poskytovat péči odpovídající 21. století. Zajistíme větší investice rovněž do nemocnice v České Lípě a návrat oborů, které do nemocnice s tak velkým spádovým obvodem patří.

Současná situace a hlavní problémy

  • V minulém období jsme místo politiků ve vedení nemocni dosadili na základě otevřených výběrových řízení odborníky. Zároveň došlo ke změně obsazování představenstev, kdy v jejich řadách měli místo jen členové managementu a politikům byla určena místa v dozorčích radách. V posledním roce bohužel došlo k opětovnému navrácení některých politických zástupců do představenstev nemocnic, a to nikoliv na základě výběrových řízení, ale na základě politických vazeb.

  • Je připraven projekt modernizace Krajské nemocnice Liberec a výstavby Centra urgentní medicíny. V následujícím období budou probíhat velmi důležitá výběrová řízení a Liberecký kraj čeká největší investice za posledních mnoho let.

  • Nemocnice v České Lípě byla mnoho desetiletí zanedbávána, což se projevuje na špatném stavebním a technickém stavu budov. Nemocnice má hezký „plášť“, ale ještě důležitější jsou investice do vnitřních rozvodů, vybavení nemocnice.

  • Českolipská nemocnice je významným zaměstnavatelem a hlavním poskytovatelem zdravotní péče v regionu. Vedení města Česká Lípa však nemá vliv ani zodpovědnost za její fungování.

Jak to chceme změnit?

  • Považujeme za samozřejmé, že představenstva nemocnic jsou obsazována odborníky a nikoliv politiky. Politikům je určena část dozorčí rady. Členy vrcholového managementu i členy představenstva, jedná-li se o externí odborníky, budeme vybírat na základě otevřených výběrových řízení.

  • Podporujeme výstavbu nového pavilónu Krajské nemocnice Liberec tak, aby nadále umožnila KNL poskytovat péči odpovídající 21. století.

  • Dohlédneme, aby všechna výběrová řízení, zvláště u takto velkého projektu, probíhala transparentně a aby bylo nakládáno efektivně a hospodárně s veřejnými prostředky.

  • Podporujeme investice do nemocnice v České Lípě a návrat oborů, které do nemocnice s tak velkým spádovým obvodem patří.

  • Podporujeme vstup města Česká Lípa do Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa jako minoritního akcionáře.