Zdravotnictví a životní styl
Kontinuální péče porodních asistentek

Je důležité, jak přicházíme na svět. Podporujeme právo ženy rozhodnout se pro způsob porodu, vznik porodních domů i práci porodních asistentek.

Současná situace a hlavní problémy

  • Péči o ženu v těhotenství, při porodu i v poporodní době v ČR zajišťují prakticky výhradně lékaři. V zahraničí, pro nás může být nejbližším příkladem Německo, je pro zdravé ženy s předpokladem fyziologického porodu běžně k dispozici kontinuální péče porodní asistentky. Hlavní výhodou je individuální přístup, důvěra, pocit bezpečí a intimity, které mají přímý vliv na psychický stav ženy a následně i na míru zdravotních komplikací.

  • Odborné studie prokazují, že bezpečnost obou přístupů je shodná, ženy v kontinuální péči porodní asistentky však vykazují méně porodních komplikací, méně porodů vedených císařským řezem a vyšší míru mateřské spokojenosti.

  • Zdravotní pojišťovny v ČR odmítají zahrnovat tyto služby do zdravotního pojištění, ačkoli jde o levnější alternativu ve srovnání s lékařskou péčí a bezpečnost pro matku i dítě je zachována.

Jak to chceme změnit?

  • Chceme, aby v Libereckém kraji byla jako alternativa pro ženy dostupná kontinuální péče porodní asistentky, hrazená ze zdravotního pojištění.

  • Vyzveme prostřednictvím krajského úřadu kvalifikované porodní asistentky k podání žádosti dle zákona č. 48/196777 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a v komisi pro výběrové řízení budeme podporovat zařazení této služby do systému zdravotního pojištění.