Zdravotnictví a životní styl
Bezpečný provoz zdravotnické záchranné služby

Při záchraně zdraví a životů je nezbytná velmi efektivní spolupráce záchranné služby s nemocnicemi. Úkolem vedení kraje je zajistit záchranné službě kvalitní zázemí a vybavení – včetně heliportu pro noční přistávání. Ovšem i „záchranka“ musí správně a transparentně hospodařit.

Současná situace a hlavní problémy

  • Letecká záchranná služba nemá heliport – odstavnou plochu pro noční přistávání. To znamená, že heliport v Krajské nemocnici Liberec, postavený pro 24hodinový provoz, může být využíván jen přes den, jelikož pilot nemá možnost nočního přistání na své základně.

  • Záchranná služba nemá jako jediná ze všech krajů vlastní jednotné sídlo, ale je rozmístěna v mnoha budovách v okolí krajské nemocnice, navíc s nedostatečnými parkovacími kapacitami.

Jak to chceme změnit?

  • Zajistíme osvětlenou přistávací plochu pro leteckou záchranku v místě současného výjezdového stanoviště na letišti.

  • Vytipujeme místo, vhodné k vybudování jednotného sídla Zdravotnické záchranné služby a zasadíme se o jeho vybudování.