Tiskové zprávy

Příjmy Libereckého kraje meziročně narostly o 220 milionů, od roku 2015 došlo dokonce k nárůstu o 460 milionů, tedy o celou šestinu rozpočtu. S půlmiliardou navíc se už dá ledacos podniknout, takže ve výdajích rozpočtu na rok 2017 najde nějaké přilepšení téměř každý.

U expandujícího rozpočtu je zajímavé a vypovídající hlavně to, zda se ve všeobecném utrácení neobjeví zbytečnosti. V krajském rozpočtu takovou zbytečnost vidíme hned za 70 milionů: Jde o projekt na parkovací dům u krajského úřadu.

V těsné blízkosti už jeden parkovací dům stojí u OC Forum, jeho kapacita není naplněna a navíc se doplňuje s potřebami krajského úřadu.

„Takto budeme mít vedle sebe dva parkovací domy, z nichž jeden bude jakž takž zaplněn v pracovní době a další o večerech a víkendech. To rozhodně není chytré a úsporné řešení. Těžko věřit tvrzení hejtmana, že by OC Forum část kapacity svého parkovacího domu nechtělo pružně poskytovat pro potřeby krajského úřadu a že není jiná možnost řešení parkování,“ říká Josef Šedlbauer za klub Změny pro Liberecký kraj.

„Na druhou stranu není využita příležitost komfortního rozpočtu investovat do dlouhodobě podfinancovaných oblastí. Tím myslíme zejména lidi. V sektoru sociálních věcí velká část zaměstnanců příspěvkových organizací kraje dosáhne jen na minimální mzdu. Tam kraj má a může pomoci, tam by několik desítek milionů bylo hodně poznat,“ doplňuje Šedlbauer.

Ohledně dalších položek rozpočtu chceme důvěřovat vedení kraje, že je v průběhu roku napraví podle svých slibů. Jde například o fond pro obnovu kulturních památek, kam nyní jdou 4 miliony, ačkoli programové prohlášení koalice mluví o 10 milionech.

Naopak již v letošním volebním roce výrazně navýšená propagace Libereckého kraje, využívaná ale především k propagaci jeho vedení, nebyla ponížena na běžnou úroveň předchozích let, ale naopak byla ještě navýšena.

„Každý má jiné priority. V tomto rozpočtu je upřednostněna investice do nového „betonu“ v centru města před péčí o národní dědictví (památky) nebo například před naplněním a možností vyhlášení dotačních programů v co nejbližším čase, což mnohé spolky uvádí do nejistoty a složitých situací. Osobně vidím jako podstatné zcela jiné věci, proto jsem pro rozpočet nemohla hlasovat,“ uvedla Zuzana Kocumová.

Zuzana Kocumová, Josef Šedlbauer
a tým Změny pro Liberecký kraj