Sociální služby
Péče o staré a nemocné občany

Síť služeb pro seniory musí umět účinně čelit zdravotním neduhům stáří, bránit propadu seniorů do sociálního vyloučení, bojovat s jejich osaměním i s nejrůznějšími stereotypy, které jsou se stárnutím nesprávně spojovány.

Současná situace a hlavní problémy

  • Lidí seniorského věku v Libereckém kraji přibývá a bude dále přibývat. Kromě lékařské péče a sociálních služeb potřebujeme i specializovaná zařízení pro nemocné stižené specifickými chorobami. Schází především Alzheimer centrum s vysoce specializovanou komplexní péčí pro pacienty stižené Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demence (bez ohledu na věk klienta).

  • V každém okrese Libereckého kraje by mělo být k dispozici i centrum duševního zdraví pro podporu pacientů s duševním onemocněním, propuštěných z ústavních léčeben.

  • V kraji jsou nedostatečné kapacity odlehčovacích služeb pro ty, kteří dlouhodobě pečují o osoby blízké, závislé na cizí pomoci.

Jak to chceme změnit?

  • Vybudujeme na území Libereckého kraje Alzheimer centrum, zaměřené na poskytování komplexních služeb pro lidi jakéhokoli věku, postižené Alzheimerovou chorobou či některým z typů demence.

  • Podpoříme na území každého z okresů vznik centra duševního zdraví s komplexní zdravotně-sociální péčí pro pacienty s duševním onemocněním (deprese, bipolární poruchy, těžší poruchy osobnosti aj.) a zapojíme se do kampaně na snížení stigmatizace psychiatrických onemocnění jako celku.

  • Finančně podpoříme vyvážené poskytování pobytových služeb pro seniory (domovy pro seniory, domovy důchodců) a služeb pomáhajících s péčí o seniory v domácím prostředí (např. pečovatelská služba, asistenční služba apod.)

  • Navýšíme kapacity odlehčovací služby pro ty, kteří doma dlouhodobě pečují o své blízké (starší či nemocné závislé osoby) a nemají dostatek příležitostí k odpočinku a relaxaci.