Sociální služby

Každý občan Libereckého kraje bez rozdílu pohlaví, věku, sociálního postavení či etnického původu musí mít šanci řešit své individuální problémy.

Síť služeb pro seniory musí umět účinně čelit zdravotním neduhům stáří, bránit propadu seniorů do sociálního vyloučení, bojovat s jejich osaměním.

Lidi závislé na drogách nemůžeme ponechat jejich osudu. Když jim budeme pomáhat, ochráníme tím i ostatní občany.

Podpora rodin s dětmi je investicí do budoucnosti kraje, která se přes vyšší okamžité náklady vždycky vyplatí.

Vedení příspěvkových organizací v sociální oblasti (PO), zřizovaných Libereckým krajem, a obsazovaní vedoucími pracovníky musí být transparentní a nekorupční.