Školství v kraji

Úspěšná ekonomika 21. století je založena na inovacích, kreativitě a schopnostech lidí.

Potřebujeme vzdělávat mladé lidi k samostatnosti, vynalézavosti, schopnosti obhájit svůj názor, ale také umět spolupracovat a komunikovat s ostatními.