Názory a komentáře

Mám velkou radost, že i další pokus o rozdělení milionů jen velkým klubům z oblasti kolektivních sportů pozorná opoziční práce překazila, a o miliony se bude moci utkat více klubů, a to i z oblasti individuálních sportů.

Chci věřit, že to byl pokus poslední. Vedení kraje sice tyto snahy opakovaně popírá, ale materiály, které jsou předkládány (a po opoziční kritice zase stahovány), hovoří o opaku (viz přílohy 1 a 2).

Z článku hejtmana Půty jsem nabyla dojmu, že materiál na Radu kraje na 1. března 2016, který byl připravený tak, že navrhoval rozdělení 12,5 mil. Kč pouze elitním týmům v kolektivních sportech, byl připraven čistě z vůle radní Losové ve spolupráci se sportovním výborem.

Pohrdavý tón hejtmana Martina Půty, který jakoukoliv kritiku dlouhodobě nazývá okopáváním kotníků na základě nedostatečných informací, ale poněkud kazí fakt, že sportovnímu výboru předsedá Vladimír Boháč, člen zastupitelstva zvolený za Starosty pro Liberecký kraj. A také druhý fakt, že již na zastupitelstvu 23. února 2016 paní radní Losová zmiňovala, že si zjišťovali, že do programu se bude moci přihlásit šest klubů se zaměřením na kolektivní sporty (kluby dokonce jmenovala, což by mělo být v zápisu). Hejtman to na zasedání zastupitelstva, na rozdíl od dnes vydaného článku, rozhodně nedementoval.

Jen pro připomenutí přikládám článek ze 4. září 2015, kdy byla snaha stejným způsobem rozdělit 20 mil. Kč - „Co se asi do zápisu ze sportovního výboru nedostane, aneb emoce kolem sportovních dotací nebyly zbytečné“ (příloha 3). Zde je zaznamenán dostatečně vypovídající výrok člena Sportovního výboru pana Hejduka: „Tak k čemu byla ta měsíční masáž o tom, jak potřebujete pro každý ze tří velkých klubů tři až pět milionů na jejich akademie?“ (Pro doplnění – materiál, který byl původně zařazený do programu Rady kraje na 1. března 2016 stanovoval výši dotace od 1 do 5 mil. Kč.)

Přílohy:

  1. Bod 35 – Důvodová zpráva na rozdělení 12,5 mil. Kč
  2. Podmínky programu – Významné kluby a reprezentace
  3. Co se asi do zápisu ze sportovního výboru nedostane, aneb emoce kolem sportovních dotací nebyly zbytečné

Zuzana Kocumová