Kultura a cestovní ruch

Česká Lípa jako kulturní centrum se spádovou oblastí 120 tisíc obyvatel potřebuje moderní důstojnou a plně funkční divadelní budovu.

Kulturní a společenské akce posilují sounáležitost lidí, podporují vzájemné porozumění a prožívání.

Chceme, aby příspěvkové organizace byly skutečně odbornými a profesionálními institucemi, výkladní skříní kraje.

Cestovní ruch posiluje známost a image našeho kraje a rovněž přináší pracovní příležitosti.

V Libereckém kraji je velké množství historických památek, často jedinečných i v rámci celé České republiky.