Krajský úřad Liberec
Sídlo krajského úřadu je součástí města

V posledních měsících vyhlásilo vedení kraje záměr na výstavbu parkovacího domu pro své úředníky. Stavba za 100 milionů korun má vytvořit oproti současnému parkovišti nových 100 parkovacích míst.

Současná situace a hlavní problémy

  • Kraj není už od svého vzniku, tedy cca 16 let, schopný vyřešit funkční přístup ke své budově. Ke krajskému úřadu se chodí buď po drobné lávce přes Nisu, nebo kolem zanedbaného parčíku a rozbitého parkoviště ulicí U Jezu.

  • Přes slibovanou snahu o revitalizaci parku nebyl kraj ochoten odkoupit od města potřebný podíl za znaleckou cenu a revitalizaci tak ani za poslední funkční období neprovedl.

  • Ekonomický náměstek Marek Pieter navíc vyčlenil 1 mil. Kč na projektovou dokumentaci nového záměru – zcela nového parkovacího domu na místě dnešního parkoviště za cca 100 mil. Kč, který by oproti současnému parkovišti přinesl pouze 100 nových parkovacích míst.

Jak to chceme změnit?

  • Výstavbu parkovacího domu odmítáme, předpokládané náklady 1 parkovací místo za 1 mil. Kč jsou navíc naprosto přestřelené.

  • Prostor parkoviště je možné za mnohem menší peníze zkultivovat např. umístěním bodové či liniové zeleně. Chybějící parkovací kapacita může být doplněna nedalekým parkovacím domem u OC Forum, který je dlouhodobě nevytížený. Jedno jeho podlaží je dokonce využíváno jako hřiště pro motokáry, což v centru města nedává smysl.

  • Dlouhodobý pronájem jednoho podlaží pro potřeby kraje vyřeší problém s parkováním u kraje i nevyužitý prostor parkovacího domu.

  • Ušetřených 100 mil. Kč za parkovací dům bez problémů pokryje pronájem parkovacích míst, opravu stávajícího parkoviště i revitalizaci parku.