Ekonomika a rozvoj

Jedním z hlavních nástrojů na podporu podnikání jsou veřejné zakázky. Na způsobu jejich přípravy v obcích a na krajském úřadě závisí, jestli veřejné zakázky spíše pomohou rozvoji místní ekonomiky a pomohou malým a středním firmám k růstu, nebo – tak jako dosud – se k nim dostanou převážně jen velké firmy. Způsob organizace nákupů ve veřejném sektoru může také pomoci místním zemědělcům a dalším výrobcům, často více než různé soutěže a ankety o regionální výrobek roku a podobně.

Současná situace a hlavní problémy

 • Na krajském úřadu se podařilo posílit transparentnost a otevřenost veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek funguje lépe než dříve. I dnes se však najdou zakázky, které budí dojem manipulace (zejména krajská zakázka na zajištění autobusové dopravy nebo na rekonstrukci tzv. Evropského domu).

 • Pořád je co zlepšovat: V ČR se k veřejným zakázkám velmi obtížně dostávají malé a střední firmy, které odrazuje množství byrokracie, nedůvěra v čistotu zadávacího procesu a také často příliš přísné podmínky nebo velké objemy zadávané veřejnými zadavateli.

 • Liberecký kraj v tomto není výjimkou, preference „velkých a zavedených firem“ se ozývá na prakticky každém jednání. Tento způsob je sice pro Liberecký kraj méně rizikový, ale nepomáhá místním firmám v růstu. Potřebujeme do veřejných zakázek dostat i malé a střední firmy.

 • Ve veřejných zakázkách a nákupech se jen výjimečně objevují prvky odpovědného zadávání veřejných zakázek, které by zvýhodňovaly ekologicky šetrnější řešení, místní zemědělce a podobně.

 • Architektonické soutěže u staveb organizovaných Libereckým krajem jsou stále spíše výjimkou, přitom právě architektonické soutěže jsou vyzkoušeným a osvědčeným nástrojem, jak získat co nejlepší návrhy pro stavby ve veřejném prostoru.

Jak to chceme změnit

 • Veřejné zakázky budeme vypisovat i po částech, tam kde to jde, a pomáhat s formálními náležitostmi nabídek firmám v sektoru malých a středních podniků. Budeme vyžadovat méně přísná kvalifikační kritéria, která otevřou prostor i pro menší a střední firmy.

 • Ve spolupráci s organizacemi, které se zabývají odpovědným zadáváním veřejných zakázek, budeme hledat cesty ke zvýhodňování místních firem nebo např. zvýhodňovat firmy, které mezi subdodavateli budou mít nějaký podíl firem z regionu.

 • Poradenství k veřejným zakázkám pro malé a střední podniky je velkou příležitostí i pro Agenturu regionálního rozvoje, která v posledních letech přešlapuje na místě a hledá smysl své existence.

 • Na krajském úřadu i v příspěvkových organizacích budeme preferovat nákupy lokálních potravin a jiných lokálních výrobků.

 • Zauditujeme proces zadávání veřejných zakázek včetně přípravy projektů, abychom snížili korupční rizika, která jsou s veřejnými zakázkami spojená.

 • Zasadíme se o organizaci architektonických soutěží na akce připravované Libereckým krajem.