Ekonomika a rozvoj
Liberecký kraj jako dobrá adresa

Hodina po dálnici do Prahy a přitom v krásné a čisté krajině. Náš kraj může být atraktivní pro bydlení i podnikání, pokud zde bude dostatečná nabídka pracovních míst v perspektivních oborech a pokud podpoříme vznik a rozvoj firem zaměřených na inovace a výrobu s vysokou přidanou hodnotou.

Naší vizí je Liberecký kraj s vysoce konkurenceschopnou ekonomikou, s firmami úspěšnými jak na místním, tak na globálním trhu, s produkcí založenou na inovacích a s vysokou přidanou hodnotou. Své místo zde mají nejen velké firmy, ale daří se i malým a středním podnikům.

Současná situace a hlavní problémy

 • Na rozdíl od Jihomoravského, Severomoravského nebo Plzeňského kraje kraj tolik netáhne dopředu rozvoj krajského města, které se stále potýká s velkým zadlužením a s tím, že jeho peníze sotva stačí na pokrytí základních městských funkcí.

 • Chybí podnikatelské inkubátory a clustery firem v moderních odvětvích. Pro jejich rozjezd se vyplatí podpora veřejného sektoru, na kterou především Liberci chybí peníze a Liberecký kraj ji dosud nepovažoval za prioritu.

 • V celém území dominuje průmysl navázaný na automobilky, přičemž takto úzké zaměření místní ekonomiky představuje hrozbu v případě globálních výkyvů v poptávce po tomto typu produktů.

 • Na kraji chybí ucelená strategie, jak vyhledávat potenciální investory, jak s nimi navazovat spolupráci, co jim nabídnout a co po nich požadovat. Kraj vůči potenciálním investorům nevystupuje jako sebevědomý správce území, o kterém ví, že je atraktivní a má co nabídnout.

 • V ekonomickém centru regionu – Liberci – se spousta cenných ploch pro výrobu zabralo nepotřebnými obchodními centry. Nyní se mluví o nedostatku ploch nových.

Jak to chceme změnit?

 • Celokrajským zájmem je udělat z Liberce a Jablonce aglomeraci, která potáhne rozvoj regionu. Proto se chceme zasadit o změnu rozpočtového určení daní ve prospěch Liberce a dalších krajských měst, které jsou v dnešním systému znevýhodněny. Dotáhneme také dohodu mezi Libercem a Libereckým krajem o spolufinancování institucí celokrajského významu.

 • Připravíme aktivnější politiku lákání investorů do území. Kraj budeme propagovat jako dobrou adresu z důvodu pohodlného spojení do Prahy, příznivému životnímu prostředí, levnějším nemovitostem oproti Praze, přítomností Technické univerzity Liberec i dalších technických středních škol.

 • Produkční zóny budeme připravovat už na krajské úrovni. Městům tak pomůžeme při jednání se státní správou, zároveň pohlídáme, aby byly nejcennější produkční zóny obsazovány efektivně, investory přinášejícími činnosti s vyšší přidanou hodnotou.

 • Rozhýbeme stagnující projekt databáze brownfields, trh s opuštěnými nemovitostmi si zasluhuje větší pozornost ze strany veřejné správy.

 • Navážeme aktivnější komunikaci s agenturou CzechInvest, prověříme efektivitu případné marketingové kampaně sloužící ke zviditelnění podnikatelských příležitostí v kraji.

 • V Liberci jsme ukázali, že udržitelnému podnikání umíme pomoci – v novém územním plánu chráníme nové výrobní plochy před jejich nevhodnou zástavbou obchodními domy.

 • Posílíme rozvoj inovačních center, podnikatelských inkubátorů a spolupráci s univerzitou. Rozšíříme program inovačních voucherů a dalších nástrojů podpory inovací, zejména grantové programy pro výzkum jak na TU Liberec, tak ve firmách.

 • V týmu Změny pro LK jsou i odborníci působící na TUL, kteří jsou schopní rozhýbat spolupráci kraje a univerzity.

 • Komunikujeme s Hospodářskou komorou a víme tak přesně, co podnikatelé v našem kraji potřebují.