Doprava v kraji

Systém IDOL byl svého času průkopnickým počinem v tarifní integraci veřejné dopravy.

Současné vedení kraje zcela selhalo v případě zakázky na poskytovatele autobusové dopravy v Libereckém kraji.

Kromě silničního spojení Liberce a Jablonce s Prahou nemá Liberecký kraj silniční ani železniční spojení větších center regionů kraje.

Spojení Liberce s Prahou po železnici není schopné konkurovat jiným druhům dopravy.

Silnice neslouží pouze automobilům. V mnoha obcích jde o základní komunikační tepny určené i pro dopravu nemotorovou.

Při plánování dopravních projektů nelze projednání s veřejností podceňovat.

Kraj dlouhodobě podporuje záměr Ministerstva dopravy na velký obchvat Jablonce nad Nisou v podobě západní tangenty a jižní spojky.

V posledních letech se pozornost věnovala především budování cyklotras pro turistiku. Je třeba se nyní mnohem více soustředit na dopravní funkci cyklistiky.

Cykloturistika se v posledních letech rozvíjí v našem kraji poměrně bouřlivě, je třeba tento rozvoj usměrnit.