Aktuality, zajímavosti
Povodně 2013, Višňová

Včera k 21 hodině vyhlásila Vláda ČR Stav nouze pro území Jihočeského, Plzeňského, Středočeského, Libereckého, Královehradeckého, Ústeckého kraje a hlavního města Prahy z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlé živelní pohromy.

Na základě vyhlášení Stavu nouze dnes v 7 hodin zasedal Krizový štáb Libereckého kraje včele s hejtmanem Martinem Půtou.

„Žádám obyvatele Libereckého kraje, aby bez výhrad uposlechli pokynů orgánů krizového řízení a velitelů záchranných složek a umožnili tak bezproblémový průběh záchranných prací,“ říká hejtman Martin Půta s tím, že situace v Libereckém kraji je pod kontrolou orgánu obcí i kraje.

Liberecký kraj také zřídil speciální Informační linku pro občany – 485 226 999. Linka bude v provozu 24 hodin denně až do odvolání.

„Pokud by došlo k vyhlášení evakuace a občané budou opouštět své domovy, je nezbytně nutné, aby před odchodem uzavřeli hlavní přívody elektřiny a plynu. Dále prosím, aby umístili na dveře svých obydlí informaci s místem svého pobytu a kontaktem na sebe. Usnadní tak práci záchranářům,“ dodává hejtman. Hejtman dále upozorňuje, že s vyhlášením Stavu nouze je přísně zakázáno splouvat řeky a jakkoliv do nich vstupovat.

Nejhorší situace v kraji je nyní v okolí Višňové a Černous. V ostatních postižených oblastech se situace pomalu zlepšuje. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje nasadil v obci Višňová speciální pásové vozidlo, které slouží pro přepravu osob a potřebného materiálu.

V současné době jsou uzavřeny komunikace III/2627 Horní Libchava – Volfartice kvůli podemleté a zatopené silnici. Dále III/0353 Černousy – Boleslav, která je zatopena na více místech a komunikace III/2931 Levínská Olešnice, která je díky sesuvu půdy průjezdná pouze částečně. Dále jsou zatopeny také velké liniové stavby (mosty, silnice) v Heřmanicích a Višňové, které se opravují po ničivých povodních ze srpna 2010. Vlaková doprava je omezena pouze na trati 086 z Rýnoltic do Križan, která byla z důvodu sesuvu půdy uzavřena.

Pro informaci občanům bude text rozhodnutí Vlády ČR o vyhlášení Stavu nouze vyvěšen na úředních deskách měst a obcí Libereckého kraje.