Aktuality, zajímavosti
Plán pro Liberecký kraj

Tým Změny pro Liberecký kraj připravil plán, jak posunout fungování kraje a zlepšit životní podmínky jeho obyvatel. Jsou v něm jak velmi konkrétní návrhy, tak dlouhodobější vize. Budeme rádi, když si ho přečtete v přiloženém interaktivním PDF. V obsahu si můžete kliknout na kteroukoli kapitolu, a tím se posunout na ni.

Ani sebelepší plán se však nedá realizovat nějakým befelem shora. Může být životaschopný a přínosný jen tehdy, když ho přijmou za svůj občané a když se aktivně zapojí do jeho uskutečňování. Náš plán je tedy jen úvodním krokem k práci, kterou chceme společně se spoluobčany v Libereckém kraji dělat v příštích letech.