Aktuality, zajímavosti

Vedle krajského úřadu má vzniknout parkovací dům za 80 mil. Kč s kapacitou 220 míst.

Dobudování sítě záchytných parkovišť na okraji širšího středu Liberce je potřebné. To se ale rozhodně netýká lokality u krajského úřadu, v blízkosti ohromného parkovacího domu u OC Forum a v samotném středu města.

Například plánovaný parkovací dům u autobusového nádraží je nedaleko čtyřproudové páteřní komunikace, na okraji centra, v mnohem smysluplnější lokalitě. 

Zajímavé srovnání nabízí Magistrát města Liberec, který má k dispozici pro Starou i Novou radnici k dispozici 15 parkovacích míst ve vlastní režii (5 pro vedení města, 5 pro návštěvy, 5 pro referentská auta). Jde přitom o srovnatelnou instituci s podobným obratem lidí, v budově radnice je mj. i jedna z největších restaurací ve městě.

Jistá je tak jen jedna věc. „Pohodlné a snadno dostupné parkování přivede do centra Liberce další individuální dopravu a přispěje k dopravním problémům už dnes obtížně průjezdných napojení. Je to řešení, které nehledí na svoje okolí, na zájem celku města. Řešení, které není ani úsporné, ani chytré,“ argumentuje Josef Šedlbauer.

Doplňující údaje:

Podle stavební normy byla pro krajský úřad a všechny nově rekonstruované objekty v jeho okolí vypočtena potřeba 354 parkovacích míst. Dosud jich je 190, z toho 130 před bývalým VÚTS a 60 mezi krajským úřadem a parkem kolem Nisy.

Citovaná stavební norma je platná pro nové budovy, zde se ale jedná o stávající využití a rekonstrukce, např. VÚTS také vyžadoval nějaké parkování. Zároveň platí, že krajský úřad má nejlepší možnou dostupnost ze všech uzlů hromadné dopravy i dalších možností parkování. Kromě zmíněných 190 parkovacích míst ve vlastní režii je možné využívat i městské parkování v nejbližším okolí v ulicích Mrštíkova, Nitranská a U Nisy, kde je celkem 150 míst s průměrným využitím 57 % (údaje za rok 2015), a parkování v OC Forum (850 míst).

Zuzana Kocumová, Josef Šedlbauer
a tým Změny pro Liberecký kraj