Aktuality, zajímavosti
Dozorčí rady krajských společností bez kontroly

V dozorčích radách krajských firem dostaly opoziční strany možnost nominovat pouhé dva zástupce z celkového počtu 23. To prakticky neumožňuje, aby opozice mohla dělat svoji práci, tedy vykonávat kontrolu.

Uvolnit alespoň jedno místo v každé dozorčí radě pro opozici by přitom neznamenalo žádnou komplikaci, koalici by i tak zůstala pohodlná většina pro rozhodování.

„Požádali jsme vedení kraje o změnu, nestalo se ale nic. Postup vedení kraje považujeme za jasnou chybu, která potvrzuje, že slogan o transparentním a otevřeném kraji není o moc víc než prázdnými slovy,“ hodnotí postup nového vedení Libereckého kraje Josef Šedlbauer, předseda zastupitelského klubu Změny.

Pro srovnání poukazujeme na obsazení dozorčích rad v Liberci, kde vládne Změna spolu s ANO. Koalice a opozice dostaly možnost nominovat do dozorčích rad firem s účastí města v součtu stejný počet lidí. Pro úplnost je třeba dodat, že v Liberci jsou zatím politici zastoupeni i v některých představenstvech, ale i do nich dostala opozice přístup.

To nejpodstatnější ovšem je, že v městských firmách postupně zavádíme nové stanovy a v nich je přímo zakotven klíč pro nominaci politiků jako zástupců vlastníka. Ten klíč je v poměru koalice/opozice 3:2, bez ohledu na to, kolik mají zastupitelů. „V Liberci chápeme, že městské firmy nejsou naším vlastnictvím. Chápeme také, že kontrola ze strany opozice může být otravná, ale je nezastupitelná,“ uzavírá Josef Šedlbauer.

Josef Šedlbauer, Zuzana Kocumová
zastupitelé za Změnu pro Liberecký kraj