Úvodní strana
Věra Nováková, lídryně SZ v Libereckém kraji

Věra Nováková, lídryně společné kandidátky Zelených a Změny v Libereckém kraji, advokátka a bývalá státní zástupkyně, proto přichází s řešením - chce zastavit současnou praxi exekucí.

Chce omezit výši smluvních úroků z prodlení a odměny exekutorům. Zároveň navrhuje sjednotit mnohdy roztříštěná exekuční řízení proti jednotlivým dlužníkům vždy pod jednoho exekutora a omezit je teritoriální příslušností. Chce také připravit jednorázové odpuštění poplatků z prodlení a úroků u pohledávek státu, krajů nebo obcí.

„Exekuce v dnešní podobě jsou byznysem, který ničí lidské životy. Chceme zmírnit podmínky oddlužení a změnit exekutorskou praxi, protože důstojný život každého, byť chybujícího člověka, není zásluhová věc, ale základní lidské právo," uvedla Věra Nováková.

V ČR bylo v roce 2016 vedeno celkem zhruba 4,5 milionu exekucí proti 834 tisícům dlužníků z řad fyzických osob. Zároveň neustále narůstá počet občanů s vícečetnými exekucemi. Ohromné množství zejména vícečetných exekucí s sebou nese celou řadu problémů, které se dotýkají celé společnosti a které by měla ČR aktivně a radikálně řešit. Na současném systému exekucí vydělávají zejména někteří exekutoři, advokátní kanceláře a lichváři. Tratí naopak věřitelé, dlužníci a stát.

„Svůj vstup do aktivní politiky chápu jako logický krok, pokračování ve snaze o spravedlivější svět, jen jinými prostředky. Ráda bych navázala na předchozí profesní zkušenost, která mi dala nahlédnout do systému zevnitř, poznat jeho nedostatky a nespravedlnosti,“ vysvětlila Nováková svou motivaci k účasti v parlamentních volbách.

Jiří Římánek