Aktuality, zajímavosti
Liberecký kraj a BusLine

Liberecký kraj chtěl vyjednat nové smlouvy s autobusovými dopravci tak, aby mohly být navýšeny mzdy řidičů. Jednací řízení však skončilo krachem, podané nabídky by znamenaly meziroční navýšení nákladů kraje na autobusovou dopravu o cca 100 mil. Kč ročně, mnohem více, než mělo činit zvýšení platů řidičů.

Jediným způsobem, jak si vedení kraje mohlo cenu ohlídat, bylo stanovení přiměřené maximální ceny. Ta však z nepochopitelného důvodu byla stanovena příliš vysoko. Navíc o jejím určení neexistuje žádný oficiální záznam.

Podle dostupných informací o ní rozhodl prakticky sám předseda hodnoticí komise Marek Pieter. Na jednání zastupitelstva náměstek Pieter odmítl na otázky ohledně stanovení maximální ceny odpovědět.

Rada kraje tuto zakázku na návrh hejtmana po dlouhé diskusi zrušila, i když to pravděpodobně bude znamenat spor s firmou BusLine, která měla být vyhlášena vítězem.

BusLine se pokusil dostat z kraje desítky milionů navíc a zároveň získat v kraji monopol na autobusovou dopravu. Málem se mu to díky postupu Marka Pietera podařilo. Teď bude kraj zřejmě muset zajistit dopravu přímým zadáním, ale má aspoň šanci kontrolovat, na co a jak jsou peníze vynaloženy.

Znaky manipulace u zrušené zakázky

  1. Vysoutěžená cena byla o cca 2 Kč na 1 km vyšší než cena, která byla předběžně dohodnuta v rámci jednání s jednotlivými dopravci.
  2. Oproti původně dohodnutému termínu odevzdání nabídek došlo na základě neznámého pokynu k jeho posunu a zejména k přehození pořadí otevírání obálek v jednotlivých oblastech.
  3. V oblasti Východ podal ČSAD Liberec cenu pouze o 1 haléř nižší, než byla cena maximální, a BusLine cenu pouze o 10 haléřů nižší, tj. pouze o 0,3% méně, než byla cena maximální.
  4. Neexistuje záznam o stanovení maximální ceny, což je hlavní nástroj, kterým kraj mohl řídit výsledek jednacího řízení.

                                                               za zastupitelský klub Změny Josef Šedlbauer